Pravno obvestilo

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Agencija Poti d.o.o. Agencija Poti d.o.o. je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh agencija-poti.si so last Agencije Poti d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju Agencije Poti d.o.o.. Agencija Poti d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Agencija Poti d.o.o. pri bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato Agencija Poti d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Agencija Poti d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Agencija Poti d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

Agencija Poti d.o.o. posebej opozarja, da so informacije na spletnih straneh informativne narave, zato Agencija Poti d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine, aplikacije in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij. Agencija Poti d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.

Agencija Poti d.o.o. ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:
Agencija POTI,
Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana
T: 01/511-39-20
F: 01/511-39-25
E: info@agencija-poti.si
W: www.agencija-poti.si

Kontaktirajte nas >

 

Koledar izobraževanj >

 

Povejte naprej: