14. april2023

E-Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

18. april2023
12. maj2023

Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje in nadziranje časa, ljudi in stroškov

12. maj2023

NOVA Uredba o razvrščanju objektov in njen vpliv na pripravo dokumentacije v procesu graditve objektov (GZ-1) in na UPRAVNE postopke za dovoljevanje gradnje

Prejmite odgovore tudi na dileme v praksi v zvezi z manjšo rekonstrukcijo, vzdrževanjem v javno korist in začasnimi objekti

16. maj2023
17. maj2023

Šola projektnega managementa

Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

23. maj2023

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti

Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

25. maj2023

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

1. junij2023

Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

6. junij2023

Priprava projekta - osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projekta

Izdelajte plan svojega projekta pod mentorstvom izkušenega projektnega managerja

13. junij2023

Posebne gradbene UZANCE

Uporaba v praksi

Povejte naprej: