Jezikovna odličnost pri poslovnem (in zasebnem) komuniciranju

Osvežite vse pravopisne in slovnične značilnosti pri pisanju različnih besedil.

Vrline za uspešnega vodjo

Upravljati ali Voditi? Izzivi današnjega časa in okolja. Vzemi Najboljše z Vzhoda in Zahoda!

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija

Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Recite STOP stresu!

Osvojite učinkovite tehnike za vsakodnevno zadovoljstvo na delovnem mestu in za protistresno preventivo

1. december2022

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj

Začnite voditi in učinkovito motivirati!

7. december2022

Strokovnjak in tudi odličen vodja

Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

15. december2022

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki

Sodobni pristopi k reševanju konfliktov

13. januar2023

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV

Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

19. januar2023

Vodja "z leskom v očeh"- sodobni načini vodenja in motiviranja sodelavcev

Pritegnite sodelavce kot magnet, izžarevajte navdušenje in ga prenesite naprej.

23. januar2023

[On-line interaktivna delavnica] Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov

Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit (virtualni) tim?

27. januar2023

Management RAZVOJNIH oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

1. februar2023

Dvig INOVATIVNOSTI I Kreativnost in Design Thinking

Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

10. februar2023
14. februar2023

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna

16. februar2023

eBONTON od A do Ž

Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, ...

21. februar2023

Management PRODAJNIH ODDELKOV - odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh

Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

22. februar2023

POSLUŠANJE- skrivnost odlične komunikacije, dobrih odnosov in poslovnih rezultatov

Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa

3. marec2023
10. marec2023

Konstruktiven FEEDBACK – kako ga podati in sprejeti?!

POHVALA ali KRITIKA kot učinkovito orodje za IZBOLJŠAVE in spodbuda k NAPREDKU

15. marec2023

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

Povejte naprej: